Praktische tips

Alle details m.b.t. de afzonderlijke in- en uitstappunten respectievelijk rustplaatsen vindt u onder de rubriek Deeltrajecten van de Lahn in het desbetreffende kaartvak. Let erop dat het begin en einde van een boottocht alleen bij de in- en uitstappunten mogelijk is. Rustplaatsen zelf zijn niet met de auto bereikbaar. Een uitgebreid overzicht van de op de Lahn geldende voorschriften en regels staat in het informatieblad Merkblatt für Wassersportler auf der Bundeswasserstrasse Lahn’.

Sluizen

In de Lahn bevinden zich in totaal 23 sluizen die op de meest uiteenlopende wijze worden bediend. Op het niet volledig gekanaliseerde gedeelte van Giessen tot Steeden zijn 11 sluizen aanwezig. De sluizen moeten door de gebruikers zelf worden bediend. Op het volledig gekanaliseerde traject van Steeden (Lahn km 70) tot Lahnstein bevinden zich 12 sluizen. Deze sluizen worden door sluiswachters bediend.
Volgens dienstregeling varende passagiersschepen en andere ‘grote’ vaartuigen hebben voorrang op sportboten.
Openingstijden van de sluizen van Limburg tot Lahnstein vindt u hier.
De Lahn mag bij hoogwater niet worden bevaren. Het actuele waterpeil kunt u hier opvragen.

Waterpeil

Leun

Telefoon: 06473 19429
(Badenburg km 11 tot Steeden km 70)

 

Kalkofen

Telefoon: 06439 19429
(km 70 tot aan de monding in de Rijn)


Voor de meetpunten Leun en Kalkofen geldt een maximaal scheepvaartpeil (HSW) van 360 cm.