De Lahn en zijn ooilandschap hebben voor mens en natuur een heel speciale betekenis:

De rivier biedt met zijn ongerepte oevers leefruimte voor talrijke bedreigde dier- en plantensoorten. De oeverplanten verschaffen het hele jaar door voedsel en schuilmogelijkheden aan insecten en kleine dieren.

In de waterplantenbestanden leven de larven van talrijke stromend water-libellen, zoals de blauw gevleugelde prachtlibel en de blauwe breedscheenjuffer. In het water leven talrijke verschillende vissen, insectenlarven en amfibieën.

Op vlakke zand- en kiezelbanken vinden steltlopers zoals de oeverloper voedsel, en de steile wanden bieden de ijsvogel ideale mogelijkheden om te nestelen.

In de wilgenbomen langs de oever bouwen buidelmezen hun nest; in de biezen vinden de rietgors, bosrietzanger en nachtegaal nog geschikte broedplaatsen. De ooigebieden met hun uitgestrekte en deels vochtige weiden zijn belangrijke voedsel- en broedgebieden voor vogels zoals de blauwe reiger, kieviet, gele kwikstaart of het paapje. Vooral gedurende de broedtijd en het opgroeien van hun kroost reageren vogels zeer gevoelig op storingen, de legsels kunnen helemaal afkoelen en het broeden wordt gestaakt.

De oeverzone van de Lahn met z’n uitgestrekte weiden is belangrijk als overstromingsgebied. Hier kan het water zich uitbreiden zonder grote schade te veroorzaken. Het water vloeit langzaam af en door het wegsijpelen in de bodem ontstaat grondwater.

Om de Lahn met zijn ooilandschappen te behouden werd in 1993 het ‘Auenverbund Lahn-Ohm’ en in 1996 het ‘Auenverbund Lahn-Dill’ als beschermd landschapsgebied aangewezen. Belangrijke kernzones van de Lahnoever werden tot beschermd natuurgebied verklaard. De leefruimte Lahn voor mens en natuur te behouden, betekent ook een echte uitdaging voor iedereen die op zoek is naar recreatie en ontspanning. Ieder van ons kan bijdragen tot de bescherming van het ooilandschap.

Recreatie en ontspanning aan ongerepte rivieren is een bijzondere belevenis. Help daarom mee om de Lahn als leefruimte in stand te houden.