Markering en bewegwijzering

De markering

Het markeringsteken van de Lahnwanderweg, bestaande uit rode letters LW op witte ondergrond, vindt u bij alle splitsingen en kruisingen evenals in regelmatige afstanden op rechte weggedeelten. Richtingverandering wordt met pijlen aangegeven.

Toegangsroutes naar de Lahnwanderweg

De toegangsroutes zijn met rode letters LW op gele ondergrond gemarkeerd. Zo vindt u gemakkelijk de weg van de Lahnwanderweg naar parkeerplaatsen, stations, interessante punten, bezienswaardigheden en weer terug naar de wandelroute.

De wegwijzers

Bij splitsingen en kruisingen langs de Lahnwanderweg en de toegangsroutes informeren wegwijzers u over de afstanden naar de plaatsen en bezienswaardigheden die aan de route liggen. De bijbehorende pictogrammen op de wegwijzerborden geven u een overzicht van de faciliteiten die u op de plaats van bestemming kunt verwachten, bijvoorbeeld overnachtingsmogelijkheden of haltes van het openbaar vervoer. Wegwijzers voor de hoofdroute eindigen in een blauwe punt en zijn voorzien van het markeringsteken, wegwijzers op toegangsroutes eindigen in een gele punt.

De locatieborden

Op elke wegwijzerpaal bevindt zich een locatiebord. Dit bevat behalve de naam van de locatie en gegevens m.b.t. het zeeniveau ook de coördinaatgegevens ter oriëntatie met behulp van GPS-toestellen en het telefoonnummer van het regionaal routemanagement. Via dit nummer kunt u ook mededelingen omtrent gebreken doorgeven.